Hotline: 19000033

Thông tin đăng ký dự thi học bổng CES 2018

Bài thi gồm 4 kỹ năng: 1 - Ngữ pháp; 2 - Nghe; 3 - Đọc; 4 - Viết;
Bạn hãy chuẩn bị tai nghe (hoặc loa), bút, giấy nháp để làm tốt bài thi;
Tổng thời gian làm bài: 85 phút